//
you're reading...
Επαγγελματίες αθλητές, Ερασιτέχνες αθλητές

Ο ρολος του αθλητικου ψυχολογου στον αθλητη απο Ευάγγελο Στ. Μπεμπέτσο Επίκουρο Καθηγητή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

1) Ποιος ειναι ο ρολος του αθλητικου ψυχολογου στον αθλητη και γιατι να υπαρχει η υποστηριξη του,στον αθλητη?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Πριν αναφερθούμε στον ρόλο των αθλητικών ψυχολόγων, καλό θα ήταν να αναφερθούμε στην επιστημονική υπόσταση της «Αθλητικής Ψυχολογίας». Η αθλητική ψυχολογία είναι μια επιστήμη η οποία ασχολείται με την συμπεριφορά των ατόμων τόσο στον χώρο του αγωνιστικού και σχολικού αθλητισμού, όσο και της άσκησης για υγεία και αναψυχή. Πιο συγκεκριμένα, μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων που απασχολεί την αθλητική ψυχολογία συμπεριλαμβάνει: κοινωνικές σχέσεις, κοινωνική προσαρμογή, συμπεριφορά και παράγοντες που την επηρεάζουν. Επίσης, ασχολείται με την μάθηση και την βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων και συμπεριφοράς, όπως και με την χρήση διαφόρων ψυχοδιαγνωστικών μεθόδων και ψυχοθεραπευτικών τεχνικών που εφαρμόζονται στα διάφορα αθλήματα Τέλος, μέσω της επιστήμης πραγματοποιείται και προσπάθεια αναγνώρισης ψυχολογικών επιδράσεων που παρουσιάζονται από την συμμετοχή στα σπορ και την διαφορετικότητα των αγωνισμάτων σε διάφορες ομάδες (π.χ. παιδιών, γυναικών, ηλικιωμένων).
Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος του αθλητικού ψυχολόγου ως συμβούλου εστιάζει στην βοήθεια που παρέχεται στους αθλητές/τριες σχετικά με τις αρχές της αθλητικής ψυχολογίας. Για αυτό και μια ονομασία που χρησιμοποιείται ευρέως είναι «Σύμβουλος Μεγιστοποίησης Απόδοσης». Πολύ σημαντική είναι η εφαρμογή ψυχολογικών τεχνικών με σκοπό να βοηθηθούν οι αθλητές με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξήσουν την απόδοσή τους. Ορισμένες από αυτές τις τεχνικές σχετίζονται με την αύξηση της αυτοπεποίθησης, την νοερή εξάσκηση και προετοιμασία για των αγώνα, τον καθορισμό καταλλήλων αγωνιστικών στόχων και την ενίσχυση της αυτοσυγκέντρωσης την ώρα του αγώνα.
.
2) Ποια ειναι η επιδραση της ασκησης και της αθλησης στην διαμορφωση της προσωπικοτητας ενος αθλητη?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Για πολλούς ερευνητές η προσωπικότητα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζει την επιτυχία ή την μη, ενός αθλητή στο άθλημά του. Φυσικά όπως όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον άνθρωπο, έτσι και η ενασχόληση με την άσκηση/άθληση, επηρεάζει θετικά αλλά και αρνητικά την διαμόρφωση μιας προσωπικότητας. Αν εστιάσουμε στα θετικά, θα λέγαμε ότι στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός επιτυχημένου αθλητή συμπεριλαμβάνονται: (1) ο έλεγχος των συναισθημάτων, (2) η εξωστρέφεια, (3) η νοητική σκληρότητα (π.χ. επιθετικότητα, αυτάρκεια), (4) η ελευθερία του πνεύματος, (5) η πρακτικότητα, (6) η πνευματική ανησυχία, (7) η ευσυνειδησία και τέλος (8) η ρεαλιστικότητα.

3) Ποια η σχεση του σωματοτυπου με την προσωπικοτητα του αθλητη στην κοινωνια?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία, μάλλον αναφερόμαστε σε ξεπερασμένες απόψεις που συσχετίζουν την σωματική διάπλαση με την προσωπικότητα. Αυτή η άποψη «δημιουργήθηκε» το 1940 από τον Sheldon ο οποίος στηρίχθηκε στα προγενέστερα ευρήματα. Η προσπάθεια του Sheldon εστιάστηκε στην συσχέτιση των 3 σωματότυπων: [(μεσόμορφος-αθλητικός τύπος, μυώδης), (ενδόμορφος-παχύσαρκος) & (εκτόμορφος-πολύ λεπτός)], με τους 3 τύπους της ιδιοσυγκρασίας: [(σωματοτονικός-αγάπη για περιπέτεια), (σπλαχνοτονικός-αγάπη για άνεση, κοινωνικότητα)] & [(εγκεφαλοτονικός-κοινωνικά απομονομένος, αναστολές)]. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ξεπερασμένες απόψεις που σε γενικές γραμμές συμπεριλαμβάνουν τους αθλητές στους μεσόμορφους, ενώ η ενδομορφία και εκτομορφία σχετίζονται αρνητικά με την αθλητική συμμετοχή. Είναι όμως αποδεκτό ερευνητικά ότι όταν το άτομο έχει θετική εικόνα για το σώμα του, τείνει να συμμετέχει ενεργά στον αθλητισμό.

4) Ποιος ο ρολος των γονεων στην συμμετοχη των παιδιων στον αθλητισμο?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Οι γονείς επηρεάζουν επειδή δρουν κυρίως ως φορείς προσδοκιών για τις ικανότητες των παιδιών. Αύξηση επιρροής αν συνυπάρχει ενθάρρυνση, κίνδυνος αν η ενθάρρυνση πάρει τη μορφή πίεσης και τα εσωτερικά κίνητρα γίνουν εξωτερικά. Έρευνες έδειξαν ότι οι γονείς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο να επηρεάσουν τους νέους στο να υιοθετήσουν ένα πιο ενεργό τρόπο ζωής. Σε γενικές γραμμές, οι γονείς των νεαρών αθλητών έχουν θεωρηθεί ως σημαντικά πρόσωπα και πρότυπα στην αθλητική ζωή του αθλητή. Μια πολύ σημαντική παράμετρος η οποία στις ημέρες μας χαρακτηρίζει, επηρεάζει και καθορίζει (πολύ συχνά αρνητικά) την ενασχόληση των μικρών αθλητών με τον αθλητισμό είναι η υπερβολική γονική παρουσία, η παρέμβαση πολλών γονέων στην αθλητική δραστηριοποίηση των παιδιών τους, καθώς και η προσπάθειά τους να επηρεάσουν τις επιλογές του προπονητή αλλά και τη διαδικασία της προπόνησης.
Τα προβλήματα που δημιουργούνται συνήθως:
1) Οι γονείς ασχολούνται υπερβολικά με την αθλητική δραστηριότητα του παιδιού.
2) Πιθανά αρνητικά σχόλια του γονέα μπροστά στο παιδί για άλλους συμπαίκτες, αντιπάλους, τον προπονητή/τρια, αλλά και άλλους γονείς συναθλητών.
3) Οι γονείς έχουν διαφορετικές προσδοκίες από τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Κάποιοι μπορεί να θέλουν τα παιδιά τους να πετύχουν, επειδή αισθάνονται ότι έχασαν τις ίδιες ευκαιρίες όταν ήταν νέοι. Άλλοι μπορεί να επιθυμούν να ζήσουν αντιπροσωπευτικά μέσα από τα παιδιά τους, και την ελπίδα να κερδίσουν δόξα από την επιτυχία τους.
Ο “ιδανικός” ρόλος της οικογένειας στον αγωνιστικό αθλητισμό οριοθετείται σε τρεις κατευθύνσεις (Μουσούρου, 1988):
1. Ρόλος μεταφορέα (Η μεταφορά από και προς τους χώρους διεξαγωγής της προπόνησης και του αγώνα).
2. Ρόλος εξασφάλισης υλικών αγαθών (αγορά εξοπλισμού, εξασφάλιση ειδικής διατροφής και εξόδων μετακίνησης προς την επαρχία ή/και το εξωτερικό, αποκατάσταση τραυμάτων, καταβολή συνδρομής στο σωματείο, πολλές φορές κάλυψη προσωπικής επιπλέον προπόνησης κ.λ.π.).
3. Ρόλος ψυχολογικού υποστηρικτή (Είναι απαραίτητο η οικογένεια να καλλιεργήσει στο παιδί βασικές προτιμήσεις και αποστροφές, κατάλληλες εσωτερικές διαθέσεις απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις, τρόπους συμπεριφοράς και ορθή θεωρία αντιμετώπισης επιτυχιών και αποτυχιών).

Βιβλιογραφία:
-Δογάνης, Γ. Κ. (2009). Αθλητική Ψυχολογία. Επιστημονική τεκμηρίωση & εφαρμογές. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη.
-Θεοδωράκης, Γ., Γούδας, Μ., & Παπαϊωάννου, Α. (2003). Ψυχολογική υπεροχή στον αθλητισμό. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη.
-Μούσουρου, Λ. Μ. (1988). Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Οικογένειας. Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg.
-Sheldon, W. (1940). The varieties of Human Physique. New York: Harper.

Ευάγγελος Στ. Μπεμπέτσος

Επίκουρος Καθηγητής

Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Advertisements

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: