//
you're reading...
Υγεία

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη-Ασκηση

exercise_adria_richardsII’Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη σωματική άσκηση,Συστάσεις πολιτικής δράσης για την υποστήριξη της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας.Οι επαγγελματίες του τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ιατροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγοι) που εργάζονται με άτομα και κοινότητες (π.χ. σχολεία) μπορούννα παρέχουν συμβουλές σε σχέση με τη σωματική άσκηση που βελτιώνει την υγεία ή να τους παραπέμπουν σε ειδικούς για τη σωματική άσκηση. Αυτή η εξατομικευμένη καθοδήγηση θαλαμβάνει υπόψη την ηλικία, το επάγγελμα, την κατάσταση της υγείας, προηγούμενες δραστηριότητες σωματικής άσκησης και άλλους συναφείς παράγοντες.
Η παροχή εξατομικευμένων συμβουλών απαιτεί την εκτίμηση των τρεχόντων επιπέδων σωματικής άσκησης, του μεγέθους των κινήτρων,των προτιμήσεων καθώς και των κινδύνων για την υγεία σε σχέση με τη σωματική άσκηση και παρακολούθηση της προόδου.Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας μπορούν να δώσουν στους γονείς τα μέσα να προβάλουν στα παιδιά τους τη σωματική άσκηση και να βοηθήσουν τους δασκάλους να αναβαθμίσουν τα προγράμματα σωματικής αγωγής στα σχολεία. Η αποτελεσματικότητα των επαγγελματιών της υγείας να παράγουν θετικές αλλαγές συμπεριφοράς τεκμηριώνεται στον τομέα της προβολής της σωματικής άσκησης ως συνήθειας. Παρ’ όλα αυτά,αυτός ο ρόλος για τους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας πρέπει να αναγνωριστεί καλύτερα καιαπό επαγγελματική και από οικονομική άποψη. Μέσω της συνεργασίας με επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς, όπως ο αθλητισμός, η παιδεία,οι μεταφορές και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, οι επαγγελματίες της υγείας μπορούν να παρέχουν πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρία για μια ολοκληρωμένη τοπική προσέγγιση για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής.

Παραδείγματα ορθής πρακτικής
Στο Ηνωμένο Βασίλειο το «Let’s get moving» (Ώρα να κινηθούμε) είναι το όνομα ενός προγράμματος σωματικής άσκησης που εφάρμοσαν πειραματικά 15 ιατρεία γενικής παθολογίας στο Λονδίνο από το χειμώνα του 2007 μέχρι το καλοκαίρι του 2008.Οι ιατροί μετρούν τα επίπεδα άθλησης και σωματικής άσκησης ενός ασθενούς μέσω ενός ερωτηματολογίου για τη σωματική άσκηση (που δημοσίευσε το Υπουργείο Υγείας το 2006). Στη συνέχεια ενθαρρύνουν τους ασθενείς να αλλάξουν συμπεριφορά παρέχοντας συμβουλές και ενθαρρύνοντάς τους να θέτουν στόχους άσκησης. Οι επαγγελματίες του κλάδου της υγείας συνεργάζονται με τους ασθενείς να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην άσκηση, τους βοηθούν να θέτουν ατομικούς στόχους, επισημαίνουν στους ασθενείς τις δυνατότητες άσκησης στην περιοχή τους και καταγράφουν την πρόοδό τους. Οι ασθενείς που είναι να αλλάξουν συμπεριφορά ενθαρρύνονται να βρουν τους δικούς τους τρόπους να ξεπεράσουν τα εμπόδια για τη σωματική άσκησή τους· τους παρέχονται συμβουλές να χρησιμοποιούν μια άσκηση μέτριας έντασης πέντε φορές επί 30 λεπτά την εβδομάδα. Η μέθοδος αυτή διευρύνει τις ευκαιρίες άσκησης από ασκήσεις αεροβικής σε κλειστούς χώρους και γυμναστήρια σε υγιεινούς περιπάτους σε χώρους πρασίνου της περιοχής και άλλη υπαίθρια φυσική άσκηση στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Εάν οι ασθενείς επιθυμούν να αναπτύξουν μεγαλύτερη σωματική δραστηριότητα μετά την αξιολόγησή τους, λαμβάνουν ένα πακέτο «Let’s get moving» που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα ατομικής άσκησης, πληροφορίες για τοπικές δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν, χάρτη του πλησιέστερου πάρκου και υπαίθριων χώρων και συμβουλές για τη διατροφή και την άσκηση. Οι παθολόγοι παρακολουθούν την πρόοδο των ασθενών τους σε διαστήματα τριών και έξι μηνών. Στη Δανία,οι παθολόγοι ενθαρρύνονται να συνταγογραφούν σωματική άσκηση για πολλές ασθένειες που συνδέονται με τον τρόπο ζωής, είτε όταν αυτές έχουν ήδη διαγνωστεί είτε για να προληφθεί η ανάπτυξή τους. Οι παθολόγοι στη Δανία συζητούν επίσης με τους ασθενείς τους μία φορά το έτος για ζητήματα που συνδέονται με τον τρόπο ζωής και την υγεία τους.
Στη Σουηδία, οι φορείς παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην επαρχία Östergötland συνταγογραφούν σωματική άσκηση στους ασθενείς. Στο πλαίσιο αξιολόγησης διαπιστώθηκε ότι μετά από 12 μήνες το 49% των ατόμων που έλαβαν τη συνταγή την τήρησαν και ένα επιπλέον ποσοστό 21% είχε τακτική σωματική άσκηση.

Φορείς παροχής ασφάλισης υγείας
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά δικαιούνται επιστροφή των ιατρικών εξόδων τους από τους φορείς παροχής ασφάλισης υγείας. Ενώ ορισμένα νοσοκομεία, κοινοτικά κέντρα υγείας ή/και επαγγελματίες του κλάδου της υγείας σε ορισμένα κράτη μέλη παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες, οι φορείς παροχής ασφάλισης υγείας
αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για πολλά εθνικά συστήματα υγείας. Ακόμα και στα κράτη μέλη με μεγάλους τομείς δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από φορολογικά έσοδα, υπάρχουν και ιδιωτικοί φορείς παροχής ασφάλισης υγείας. Ανάλογα με τις διατάξεις που ισχύουν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι φορείς παροχής ασφάλισης υγείας μπορεί να είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που υπόκεινται σε διαφορετικούς βαθμούς νομοθετικής ρύθμισης ή να είναι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που αποσκοπούν στο
κέρδος, ή συνδυασμός των δύο. Ο βαθμός κατά τον οποίο η ανάλυση και οι συστάσεις σε αυτό το τμήμα του κειμένου εφαρμόζονται σε αυτούς διαφέρει ανάλογα με το νομικό και οικονομικό χαρακτήρα των φορέων παροχής ασφάλισης υγείας. Η προώθηση της σωματικής άσκησης είναι εν δυνάμει ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς και επαρκείς, και ως εκ τούτου οικονομικά αποδοτικούς τρόπους πρόληψης της ασθένειας και προάσπισης της ευεξίας. Τα μέτρα που λαμβάνουν οι φορείς παροχής ασφάλισης υγείας για να ενθαρρύνουν τα μέλη ή τους πελάτες τους να ασκούνται σωματικά ενέχει τη δυναμική υψηλής απόδοσης των επενδύσεων. Οι πάροχοι ασφάλισης υγείας χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να ωθήσουν τους πελάτες τους να ασκούνται σωματικά:
Για λόγους οικονομικής αποδοτικότητας και για την αποφυγή συγκρούσεων με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών, μπορούν να συνεργάζονται με υφισταμένους φορείς προγραμμάτων σωματικής άσκησης, όπως μη κυβερνητικές αθλητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), αθλητικά σωματεία, γυμναστήρια κλπ. Η οικοδόμηση παρόμοιων συμμαχιών τους παρέχει τη δυνατότητα να αποφεύγουν οικονομικές επενδύσεις σε προσωπικό και υποδομές για προγράμματα σωματικής άσκησης. Εντούτοις, οι πάροχοι ασφάλισης υγείας οι οποίοι αγοράζουν υπηρεσίεςαπό εξωτερικούς παρόχους ενδέχεται να είναι απαραίτητο να μετέχουν ενεργά στον καθορισμό του προγράμματος και την παρακολούθηση της ποιότητάς του.

• Μπορούν να παρέχουν οικονομικά κίνητρα, όπως εκπτώσεις σε πελάτες οι οποίοι ασκούνται (ή αρχίζουν να ασκούνται) σωματικά. Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται ήδη από εταιρείες ασφάλισης υγείας σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. Τα πριμ αυτά μπορεί να παρέχονται σε πελάτες που συμμετέχουν τακτικά σε προγράμματα σωματικής άσκησης καθώς και σε πελάτες που επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο σωματικής ευεξίας επιλέγοντας ένα τρόπο ζωής με σωματική άσκηση. Αυτά τα οικονομικά κίνητρα μπορεί επίσης να απευθύνονται σε φορείς παροχής υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Παραδείγματος χάρη, ιατροί σε κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας μπορεί να αμείβονται οικονομικά για να ενθαρρύνουν τους ασθενείς να αναπτύσσουν μεγαλύτερη σωματική άσκηση (συνταγογράφηση άσκησης). Και στην περίπτωση αυτή, οι φορείς παροχής ασφάλισης υγείας που προσφέρουν τέτοια οικονομικά κίνητρα πρέπει να καθορίζουν προσεκτικά και να παρακολουθούν την τήρηση ποιοτικών κριτηρίων για την αξιολόγηση των διαδικασιών και αποτελεσμάτων που μπορούν να χρηματοδοτούνται.
Οι δημόσιες πολιτικές που ενθαρρύνουν τους φορείς παροχής ασφάλισης υγείας να συμμετέχουν στην προώθηση της σωματικής άσκησης μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα διάφορα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη, στα συστήματα πουchildren_exercise χρηματοδοτούνται με φορολογικά έσοδα οι κυβερνητικοί οργανισμοί σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο είναι συνήθως αυτοί που αγοράζουν ή παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης (π.χ. που συνδέονται με την προώθηση της σωματικής άσκησης). Αυτό επιτρέπει στην κυβέρνηση να ασκεί αμεσότερο έλεγχο στις διαδικασίες υλοποίησης της πολιτικής, αλλά ταυτόχρονα εγείρει ζητήματα εξωτερικού ελέγχου της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας. Σε ορισμένα συστήματα, ανεξάρτητοι δημόσιοι οργανισμοί, όπως τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας, συχνά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της πολιτικής. Επιπλέον, ιδιωτικοί οργανισμοί ασφάλισης υγείας μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στα δύο συστήματα. Οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς παροχής ασφάλισης υγείας μπορεί να αναπτύσσουν τις δικές τους πολιτικές για την προώθηση της σωματικής άσκησης, για λόγους οικονομικής αποδοτικότητας ή αποτελεσματικότητας του μάρκετινγκ. Επιπλέον, η παροχή κινήτρων μέσα από δημόσιες πολιτικές (π.χ. εκπτώσεις φόρου, επιδοτήσεις) μπορεί να προσελκύσει δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς παροχής ασφάλισης υγείας να προβάλουν περισσότερο το θέμα της σωματικής άσκησης. Οι κυβερνήσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν νομοθετικά μέσα για τον καθορισμό συγκεκριμένων υποχρεώσεων όσον αφορά τη δράση στον τομέα της πρόληψης (π.χ. υποχρεωτική προώθηση της σωματικής άσκησης από τα δημόσια ταμεία ασφάλισης υγείας). Οι εταιρείες ασφάλισης υγείας έχουν συμφέρον να προωθούν πρωτοβουλίες για τη διάδοση του μηνύματος ότι ο τρόπος ζωής (σωματική άσκηση, διατροφή, διαχείριση του άγχους) είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες εμφάνισης ή αποτροπής χρόνιων παθήσεων. Μπορούν να χρησιμοποιούν τα ακόλουθα εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου:
• Διαδίκτυο: διαδικτυακός τόπος για την υγεία με πληροφορίες για θέματα που συνδέονται με την υγεία και αντίστοιχους φορείς παροχής υπηρεσιών.
• Ιατρικά κέντρα στελεχωμένα με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, προσφορές από φορείς παροχής υπηρεσιών ιατρικής διάγνωσης και γυμναστηρίων για την προώθηση της υγείας σε πανευρωπαϊκό δίκτυο.
• Ανάπτυξη ενός ειδικού προφίλ ευεξίας με τυποποιημένες ιατρικές και σωματικές εξετάσεις, όχι μόνο σε συνεργασία με ιατρικά ιδρύματα και ιατρούς αλλά και με κινητές διαγνωστικές μονάδες.
• Ανάπτυξη ενός εθνικού ή ευρωπαϊκού δικτύου φορέων υλοποίησης που θα παρέχουν σε ασθενείς ειδικά προγράμματα διαχείρισης της υγείας σε ατομικό επίπεδο.
• Ανάπτυξη ενός δικτύου κέντρων ευεξίας, φορέων παροχής υπηρεσιών ευεξίας και προσωπικών εκπαιδευτών που παρέχουν στήριξη σε ατομική βάση για αλλαγή του τρόπου ζωής.

Πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή προτύπων από την άποψη ότι οι δημόσιοι φορείς παροχής ασφάλισης υγείας δεν έχουν καθήκον να παρέχουν μόνο ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και να προωθούν προληπτικά μέτρα για την υγεία. Πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο ενός δικτύου που εγγυάται ότι όλα τα προληπτικά μέτρα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα σε εταιρείες
κοινωνικής ασφάλισης, υπουργεία υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς υγείας, τοπικές κοινότητες, αλλά και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, έτσι ώστε να αποτραπεί ο κατακερματισμός των δράσεων και των αρμοδιοτήτων. Το δίκτυο αυτό θα μπορεί να παρέχει τεχνογνωσία και χρηματοδότηση σε διαφορετικούς φορείς, π.χ. παιδικούς
σταθμούς, σχολεία, επιχειρήσεις κλπ. Πρέπει να μεταδίδεται το γενικό μήνυμα ότι η πρόληψη πρέπει να αρχίζει όσο το δυνατό νωρίτερα και να αποτελεί πρόγραμμα για όλη τη ζωή.
Τέλος, οι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς παροχής ασφάλισης υγείας πρέπει να συνεργάζονται με ιδιωτικούς πελάτες για να προωθούν προγράμματα σωματικής άσκησης που βελτιώνουν την υγεία στο πλαίσιο των επιχειρήσεων. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ειδικά «προγράμματα κατάλληλα για την εργασία» σε συνεργασία με αθλητικά σωματεία, κέντρα ευεξίας
και με τα προαναφερθέντα δίκτυα και εργαλεία.

Παραδείγματα ορθής πρακτικής

Η χάραξη πολιτικών πρόληψης στη Γερμανία τις δύο τελευταίες δεκαετίες αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα ταμεία ασφάλισης υγείας μπορούν να εξελιχθούν σε βασικό φορέα προώθησης της σωματικής άσκησης. Από το 1989, τα δημόσια ταμεία ασφάλισης υγείας στη Γερμανία είναι υποχρεωμένα με νόμο να δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης και προώθησης της υγείας. Το 2000, οι διοικήσεις των ταμείων καθόρισαν τους τομείς προτεραιότητάς τους για δράση στο επίπεδο της πρωτογενούς πρόληψης. Βάσει αυτών των ορισμών, η προώθηση της σωματικής άσκησης είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας. Για τη ρύθμιση και την παρακολούθηση της ποιότητας των δράσεων που συνδέονται με τους τομείς προτεραιότητας, τα ταμεία ενέκριναν ποιοτικούς στόχους και εκπόνησαν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη υλοποίησή τους. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι ότι τα περισσότερα προγράμματα σωματικής άσκησης για την προστασία της υγείας στη Γερμανία είτε παρέχονται απευθείας από τα ταμεία ασφάλισης υγείας ή χρηματοδοτούνται από αυτά. Επειδή οι επιδοτήσεις περιορίζονται από το νόμο με βάση αποδεικτικά στοιχεία και τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σωματικής άσκησης, αθλητικά σωματεία και άλλοι φορείς παροχής δραστηριοτήτων σωματικής άσκησης για την προάσπιση της υγείας που συνεργάζονται με τα ταμεία ασφάλισης υγείας έχουν βελτιώσει σημαντικά τα πρότυπα ποιοτικής διαχείρισής τους.
Η Αυστρία ανέπτυξε κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες διάφορα συστήματα προσφορών σε πελάτες εταιρειών κοινωνικής ασφάλισης. Αυτές οι εταιρείες κοινωνικής ασφάλισης προσφέρουν σε κάθε πελάτη ένα ετήσιο ιατρικό έλεγχο. Επιπλέον, οι εταιρείες κοινωνικής ασφάλισης έχουν αναπτύξει προγράμματα πρόληψης για ειδικά θέματα (π.χ. πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη) σε συνεργασία με διάφορους μη κυβερνητικούς οργανισμούς και αθλητικά σωματεία. Ακόμη, το 1998, ιδρύθηκε ένας εθνικός οργανισμός πρόληψης για την υγεία με χρηματοδότηση από την κυβέρνηση ο οποίος στηρίζει διάφορα προγράμματα υγείας για διαφορετικούς τομείς σε όλες τις κοινότητες.Human%20Trainer%20Action%20Shot%20(Large)
Στη Φινλανδία, στο πλαίσιο του προγράμματος Fit for Life πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκστρατεία, «Οι περιπέτειες του Joe Finn» για να ενθαρρυνθούν οι μεσήλικες άνδρες που έχουν καθιστική ζωή να αναπτύξουν ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Η εκστρατεία περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο για τη σωματική ευεξία, διαδικτυακό τόπο, μαθήματα σωματικής άσκησης, συνδυασμό μαθημάτων με μαγειρική και πειραματισμό σε διάφορα αθλήματα και διαδρομές με φορτηγά για διάφορες εκδηλώσεις. Εταίρος του προγράμματος για τις περιοδείες με τα φορτηγά ήταν μια ασφαλιστική εταιρεία η οποία κατά παράδοση ασφάλιζε εργαζόμενους σε κλάδους που κυριαρχούνται από τους άνδρες, όπως ο κατασκευαστικός κλάδος. Στους κλάδους αυτούς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόωρης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. Οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις λάμβαναν πρόσκληση από τους εργοδότες τους και επιτρεπόταν η συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις κατά τις ώρες εργασίας.

Κατευθυντήριες γραμμές για δράση
• Κατευθυντήρια γραμμή 14 -Τα συστήματα παρακολούθησης της υγείας σε εθνικό επίπεδο πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα για τη σωματική άσκηση.
• Κατευθυντήρια γραμμή 15 – Οι δημόσιες αρχές πρέπει να εντοπίζουν τα επαγγέλματα που διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για τη προώθηση της σωματικής άσκησης και να εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διευκολύνονται οι σχετικοί
επαγγελματικοί ρόλοι μέσω των κατάλληλων συστημάτων αναγνώρισης.
• Κατευθυντήρια γραμμή 16 – Ιατροί και άλλοι επαγγελματίες του κλάδου της υγείας πρέπει να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς διευκόλυνσης ανάμεσα σε φορείς παροχής ασφάλισης υγείας, τα μέλη ή τους πελάτες τους και σε φορείς παροχής προγραμμάτων σωματικής άσκησης.
• Κατευθυντήρια γραμμή 17 – Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να ενθαρρύνονται να αμείβουν ιατρούς (γενικής ιατρικής ή ειδικοτήτων) για μια ετήσια συζήτηση κατά την οποία θα παρέχουν συμβουλές σε κάθε ένα ασθενή τους για το πώς θα περιλάβει τη σωματική άσκηση στην καθημερινή ζωή του.
• Κατευθυντήρια γραμμή 18 – Οι δημόσιες αρχές πρέπει να ενθαρρύνουν τα συστήματα ασφάλισης υγείας να αποτελέσουν βασικό φορέα προώθησης της σωματικής άσκησης.
• Κατευθυντήρια γραμμή 19 – Τα συστήματα ασφάλισης υγείας πρέπει να ενθαρρύνουν τους ασθενείς να ασκούνται σωματικά και να παρέχουν οικονομικά κίνητρα. Η σωματική άσκηση με συνταγογράφηση πρέπει να διατίθεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
• Κατευθυντήρια γραμμή 20 – Στα κράτη μέλη με δωρεάν παροχή θεραπείας, το δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει να ενθαρρύνει μέσα από αυτές τις διόδους τη σωματική άσκηση για όλες τις ομάδες ηλικιών, εφαρμόζοντας οικονομικά κίνητρα για τους ανθρώπους που ασκούνται σωματικά και ενθαρρύνοντας τους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας να προωθούν τη σωματική άσκηση στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την πρόληψη.

Advertisements

Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: